جشن قرآن

ابتدایی پسرانه شعبه 2

 • منم قرآن ،
 • منم قرآن ، منم پیغام جاویدان
 •  منم سرچشمه ایمان ، منم برنامه انسان
 • سرود عشق و امّیدم فروغ پاک توحیدم
 •  زدودم تیرگى ها را، به هر قلبى كه تابیدم
 • منم قرآن ، بهار خرم گل هاى پاینده
 •  منم سرچشمه فیّاض و بى پایان و زاینده
 • به پا خیز اى مسلمان ، پرچم توحید برپا كن
 •  ز وحدت قدرت ایمان ، عیان بر اهل دنیا كن
 •  
 • منم نور افكن رحمت ، ز سوى آفریننده
 •  منم روشن گر بگذشته و اكنون و آینده
 • به ظالم آتش خشمم ، به عادل بارش جودم
 •  به كام مومنان نوشم ، به چشم كافران دودم
 • منم قرآن ، منم درمان هر درد و پریشانى
 •  منم سرمشق هر خیر و صفات نیك انسانى
 • به پا خیز اى مسلمان ، پرچم توحید برپا كن
 •  ز وحدت قدرت ایمان ، عیان بر اهل دنیا كن
 •  
 • چو رود از آبشار عرش رحمان تا شدم نازل
 •  بشستم تیرگى از جان ، ببردم گرد غم از دل
 • بیا یک دم تماشا كن ، گلستان محمد را
 •  نگر در آیه هاى من ، جمال آل احمد را
 • به فرق دشمن بى دین ، من آن شمشیر خونبارم
 •  منم قرآن ، كه یارى چون حسین بن على دارم
 • به پاخیز اى مسلمان ، پرچم توحید برپا كن
 •  ز وحدت قدرت ایمان ، عیان بر اهل دنیا كن
 • بود هر آیه ام ، رمزى ز لطف رحمت داور
 •  به ایمان و عمل باشد، مسلمان از همه برتر
 • منم قرآن ، كتاب عشق و دانش و تقوى
 •  به حكم آیت عدلم ، ستم گر را كنم رسوا
 • منم در هر زمان مستضعفان را بهترین سنگر
 •  منم كوبنده بنیاد هر طاغوت عصیان گر
 • به پا خیز اى مسلمان ، پرچم توحید برپا كن
 •  ز وحدت قدرت ایمان ، عیان بر اهل دنیا كن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *