ابتدایی پسرانه شعبه یک

ابتدایی پسرانه شعبه یک

آدرس:
خیابان میرزا آقاخان شمالی کوچه7
تلفن:
034-32235844
034-32267832
بازدید مدیریت مجتمع از کلاس ها
اردوی بازدید از کلوت های شهداد
برگزاری جشن قرآن پایه ها
برگزاری مراسم هفته مدارس غیردولتی وبرپایی نمایشگاه درمحل اداره کل
برنامه اردوی بازدید قرانی وجشن ولادت امام حسن عسگری (ع)درموسسه دارالتحفیظ کرمان