ابتدایی دخترانه شعبه اول

ابتدایی دخترانه شعبه اول

آدرس:
خیابان جهاد کوچه60
تلفن:
034-32436112
034-32441307
اهداء گل به دانش آموزان کلاس اولی
برگزاری جشن شکوفه ها
بازدید از موزه دفاع مقدس
برگزاری اولین جنگ قرآن
بردن دانش آموزان به آتشنشانی فرودگاه
برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی و هیئت دولت