دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

آدرس:
خیابان بهمنیار کوچه8پلاک15 (بیست متری نادر کوچه 9)
تلفن:
034-32445735